INFO KAMP!

Naar aanleiding van recent genomen beslissingen gaat het zomerkamp van 2020 gewoon door. Gewoon moet toch met een korrel zout genomen worden, het kamp zal er niet helemaal hetzelfde uitzien als de jaren voordien. 

Om de bubbels van 50 te respecteren delen we het terrein op tussen (jong)givers enerzijds en kapoenen en welpen anderzijds, zoals ook te zien is op de foto. Het sanitair in het gebouw zal ook enkel door de kapoenen en welpen gebruikt worden. Daarnaast zullen we de andere maatregelen betreffende hygiëne, activiteiten, … ook strikt opvolgen. Zo houden we een contactenlogboek bij. Hiervoor volgt de kampleiding een infosessie bij Scouts & Gidsen Vlaanderen

Leden die op 5 dagen voor het kamp volgende symptomen vertonen: De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, mogen niet mee! Daarnaast dienen ook kinderen uit de riscogroep: kinderen en jongeren met diabetes, kinderen en jongeren met hartziektes, long- of nieraandoeningen en kinderen en jongeren met een verzwakt immuunsysteem thuis te blijven, tenzij er een attest van de dokter voorgelegd kan worden die toestemming tot deelneming aan het kamp geeft.

Daarnaast is het ook ZEER MAAR DAN OOK ZEER BELANGRIJK !!! om de medische fiche nogmaals in te vullen, deze vindt je hier https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/…/2011.02.10_indivi… . Eenmaal ingevuld mag deze doorgestuurd worden naar Britt Verleye op britt.verleye@gmail.com 

Meer info (kampboekje) per tak verschijnt in de loop van de week op onze site, straks volgt er ook nog een belangrijke update voor de kapoenen en welpen.